Islam membenarkan serta mengijinkan perceraian bila perceraian itu lebih memperbaiki serta tetap berada didalam ikatan perkawinan. Penghargaan Islam terhadap ikatan […]